1. grupa (Nikolina Cikač) 2022.-2023.

Rujan 2022.

Dobro došli u još jednu avanturu. Zakoračili smo u novu nastavnu godinu. Grupu boravkaša čine učenici 1.a i 1. b razreda. Pogledajmo njihovu priču. Uživajte…:)

056193D7-00FE-42E3-9FE2-D440FE25B779 BE928DE2-31CB-4E16-846F-5D8827E0FAF2 EC6564D8-7505-4051-BE62-C4973EEA977D D891E29C-2BE3-49B1-BAAD-E822E2AB3C2D 01FE160C-096B-4EF9-8C07-CCD2D365D43B 9E01AD36-EE39-40E6-B72D-FF7EEE9F7F62 FCB1A6A7-5A80-4220-B0FC-E7C6439134B1

Listopad 2022.

B8078217-E543-4EB1-A3CB-DFA9D7F0B639 83EC7F94-960F-40B0-9225-21C75AFCE08C 9252DED4-8949-4E7C-8A10-59C23F742F37 78388613-4B1C-4B3F-8529-45A6BB0D6154 B02EFC72-0242-4BFD-BE58-95AE2914586F 0D4EFE2B-74C3-494D-8371-25BF64C1722B 60CDBC1C-3AC3-4DAB-87B1-3A3E62C53DF5 C13405A1-105F-4F36-8B94-1676F1961BBE 796929FC-2CFD-4FF5-80DC-28BC1789E1E4 D864B3E9-B76C-4A6C-9F02-DF674CBFE89F E1E737C6-B3F0-4D67-BD0D-02D7DF3873FC CE0678D6-5061-450D-92A8-3B3034418786 DD6F2BB2-28DB-4596-A81F-F627EE97808E C9F5594B-28BF-4AC9-9DB1-9DD083E9A44D 13E02DF7-BBF0-4CB0-ACFD-1F857731C75A 456B6FF3-3406-44BB-BE1F-427EC0C9F666 9F49CE44-FD80-45D6-BE85-0F03A31A6AAA 2336C6C1-B3F8-4ABD-90DE-94B33F84472A 806C978A-87E9-42BA-83C7-21AA5A72613E E4F3E228-2C94-4344-9EC6-C62325A2FDE2 20F2E153-DAC7-4F5B-922C-9C82D6A53A27 692998C6-B051-4DF9-9A01-E37E738F1180 43910CD6-68E7-4838-8DF5-2B5E97AEE76A 09F25803-60E0-4923-904C-253A326FF477 ED70AC43-0DC7-4F98-9AD2-406DB24FD846 FE8C97CB-5072-452A-B51C-559FA9B2173A 182FF59E-B1D9-42C5-AA34-57D27AB755E0 4BAEEF98-95B9-4524-8193-FC26F2E19848 725426C3-8096-4136-9BE0-05E9F9B19868 7956C8BA-20F2-47EB-AA33-DE65DE28BE12 F7616C86-E0C6-44E1-945D-56BBBC832066 E27C9C8F-A7DD-4A3F-BB7E-B8308ACFF686 465513CF-0422-4D41-B58D-F6189C942589 F91CE3C7-C2D6-42DB-AC59-2D494B6D22A1 FA773682-AE5D-4764-97A5-FAED3179FE52

28. listopada – Svjetski dan animiranog filma – Baltazar

72B58F03-FAA6-41AB-B744-301434D56A35 C88E5804-3996-45FF-AE50-3AF0F6D8E00C

Studeni 2022.

Slušamo Ježevu kućicu.

DDA77C0C-EB42-4690-BD2C-A8A741CBC965 F388A950-D535-46C7-BD46-C74FD8D2E99B B7CECD1D-E6D7-429E-AB31-FABDAEEC9D62 36703C55-DEEA-4198-B744-04242FEB7D42 82DE22A2-461C-4500-A843-111B6BFEC666

18. studenoga 2022. – Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

9F4CF7F0-19E4-42A3-B93C-2BDF964B8911 B26F4C0F-64C4-49FF-9A17-E448A850EAFC 2E208252-0DB8-4715-9B97-31B556E053F1 70F52CEB-AF82-43FE-AB99-FB396458919C 71F0A217-4314-45E9-A331-71A437499E57 B0882047-8B13-4CCD-B2BF-D11A9BB47715 B378F5D9-8A33-48C2-9D61-6C285FA5596D

Prosinac 2022.

619F41EA-8A19-477A-82C6-FDF53596632A 6FF30318-A08B-49A9-AE31-65F8A2907EFF DCE20D47-5205-44E1-B925-CB0DC0B58F95 81D800C2-277A-4DF6-B360-554BA10BF94A E33D8A1A-FDD9-4AED-B56D-F3E015739DA8 BDCCC700-4DDD-49D5-962A-0501E2EAE370 0C13CBB1-9AFC-4880-9A48-9965DF4E8623 D0CE83E7-2F6C-4017-BD0B-ADB1A30CB9AE 254BEDF2-648B-4DF9-9C2B-A52A2F0AFD83 F121FFB4-71DE-4BAF-BA79-88E68F1AE2A5 CA2FFD55-F916-4CA9-89E1-1C7E0873A7DE 297CD977-9537-41B5-92AB-6519A28B3E0F BDC9394F-C871-47F5-80CB-E0350C631B3B 4292E2B5-F2FE-40F2-88D6-BE7EBC042F53 DD37A583-D8C8-4F37-9002-23AF109FCB97 3C69E512-35C4-4C65-A6DF-0C318BCFFF44 F2FF3FB3-F143-4BFA-8FCD-DCE9BB8E463A 090992BA-659E-464E-AC63-AE9196754857 65E94489-1614-49B1-A289-028D9F46F281 91E2E176-DA9B-4C44-A897-504952D22049 77ED77F5-5617-42AD-A0B9-6D7112A2158F 99A1D776-31D2-45C3-8AC0-D5C6F32090DB CFA7C38B-C6C8-44DE-9EA6-1AEA4204695F 1F3A0C33-CFA7-4154-B379-2D6EA50130F5 D468D9C2-69AC-44E5-A002-F70E3B1368A5 41ACAEFD-7E27-4378-9B37-031221D22E47 8F07F19C-7969-4299-A4EA-7BD428AF0451 81F92FA0-585F-47A4-83F5-55F97337F54F 38E7B293-0C87-488F-AF29-67B9A5DCE52F 8F1D62BC-19B2-4471-BBAC-18381A480DE2 0055FC2B-51D1-4E93-89A7-26F5A0CB748F B401ECF0-B12F-48A6-A21D-36AB7D391C99

Siječanj 2023.

Malo smo se odmorili i ponovo vratili u školske klupe. Nova godina, nova iznenađenja, nove avanture…

Pratite nas.

AA4B283D-440D-4652-BA49-EEB767397DB3 40F2E629-7749-415C-AF38-615450E4A53A 8E78C566-4362-43BD-B3F8-C0BD0727FD34 8E2F674C-81F9-4B01-A0BF-3D8AA35F5365 225FAE09-CEF2-46E1-B1EF-572C0931A693 64001D84-4704-48BF-8578-DC58C0D30AE2 836A60C7-91C1-4740-A354-15B2C9947485 12B1A613-D95F-4B1A-A3BE-2A7B1FADDB69 D30DECCC-9707-47FE-859E-C150904EB5DE

Veljača 2023.

CB309FD4-CED8-496A-938B-B727F17BF1C1 E918B441-4B9F-4CBA-8708-02BC92EC869D ADF4AD5E-2F2E-4E33-B694-F55D19DB5C71 AB184CA2-81E3-4E78-86BC-9477DB0A1F14 8AB678E8-E96A-4CC3-BFC7-72C5B75315FD 4C7BE222-62C1-4C83-93AC-ABB46B2C7845 B3498CD3-CDA9-40E7-A827-B5C755FEE08C 3C55255F-F22E-40CE-992C-5FFECA2B95F7 7955233A-3D98-4544-8654-C2E1C91B8FDE DBEF5894-0F16-4697-B80A-312A4A2EEBA9 00664901-24FD-4CDF-A923-598079FC0EAF C03E13CF-E3D6-4643-8C63-B3E31B9422AE BBE0B854-EE57-4C99-B410-07CC8F354BB9

Ožujak 2023.

Miriše na proljeće… 🙂

4E5137AC-AC58-46F8-87B0-82805A7B3AA1 6AB16A7C-B1A8-4C25-9278-6C5AEB49BF34 56C3A86D-7089-4497-91F3-54773FB30383 9B01C25F-475E-41A2-932C-357745790574 8CBDCC77-1440-4998-B657-C985231D8F9A 0DA942E4-38C0-4E80-937D-C61A7697464E 5DBB159F-BB0B-46C8-93B3-2E29402F8BAC A508A8BF-70F0-476E-A10C-A26168369927 4ED53603-B8A7-41F2-9C50-A3A2951BDAF9 B84585E1-244E-49D5-8B15-D5985B08A954 BC5EA26F-69D1-458A-9C90-E814E439AB5D 8596CABC-56DB-4791-80D3-66D5EEB33907 F9A36850-B384-4E73-A08E-EB9941D86B42 D3D4CD05-3DDC-472A-870E-F0CD2CE9A846 8CE48519-25DE-410B-9D7C-C25F23031AE0 B93EF8A9-52AB-4EC2-B647-1181FE185223 CA6ADC58-BD86-41E7-B3B5-045E0E4909F0 93CAB82D-AB91-4BA3-944D-4C0A51B1F5DB E0F3F893-3034-4FF4-8F2E-6D2926892F22 55EE45A4-DDD2-4668-8941-6F7582DF367A